Základní škola Petříkov se nachází na pomezí Novohradských hor a Třeboňské pánve, obklopena hlubokými lesy a malebnými rybníky. Budova školy stojí v lukách poblíž říčky Stropnice již téměř 70 let. Lidé z města sem často jezdí nabrat klid a novou energii v  malebné přírodě, která pohladí po duši. V Petříkově ještě potkáte děti venku na kolech, bruslích, nebo chytající ryby u rybníka.

Naše základní škola je školou jednotřídní, výuka zde probíhá v moderně zařízené a nově vybavené třídě. O prázdninách před novým školním rokem 2015/2016 proběhly ve škole rozsáhlé úpravy. V prvním patře byly prostory celkově zrekonstruovány a nově zařízeny, aby škola lépe vyhovovala většímu počtu dětí. Stará školní knihovna se dočkala protřídění s myšlenkou vytvořit pro děti čtenářský odpočinkový koutek, na jehož dokončení se těšíme v nejbližších týdnechh.

Samozřejmostí ve výuce v naší škole je práce s  interaktivní tabulí Active board a výpočetní technikou. Pedagogům je blízký směr Montessori, jehož prvky jsou zařazovány do výuky a které mají děti ve třídě volně k dispozici.

Škola zajišťuje výuku dětí od první do páté třídy, jejichž počet se každý rok mění, loni (školní rok 2014/2015) bylo dětí jedenáct. V letošním školním roce navštěvuje školu dvacet dětí, z nichž některé dojíždějí z okolních obcí.

Základní škola Petříkov je jednou z nejmenších škol v republice, ale její význam je pro obec zásadní kvůli umístění obce a komplikovanější dopravní situaci.

Spojení s okolními obcemi je pouze vlakové a individuální. Zřizovatelem školy je obec Petřikov, od roku 2009 je škola samostatným právním subjektem.

Přestože je škola prezentována jako jednotřídní, výuka je často dělena do skupin podle ročníků nebo individuálních potřeb žáků, kdy učitelé pracují se skupinkami samostatně v oddělených místnostech. Například prvňáčci se mohou věnovat čtení v knihovně, zatímco starší děti mají matematiku.

Ve škole funguje školní družina a výdejna obědů, které jsou každý den dováženy ze základní školy v Jílovicích. Velikost školy a malý počet dětí poskytuje učitelům individuální přístup ke každému z dětí, ve škole vládne přátelská, dalo by se říci až rodinná atmosféra. Přijďte nás navštívit a posuďte sami.
Copyright ZŠ Petříkov 2015©
Web design: ENIGMA graphics