Základní škola Petříkov se nachází na pomezí Novohradských hor a Třeboňské pánve, obklopena hlubokými lesy a malebnými rybníky. Budova školy stojí v lukách poblíž říčky Stropnice již téměř 70 let. Lidé z města sem často jezdí nabrat klid a novou energii v  čisté přírodě, která pohladí po duši. V Petříkově ještě potkáte děti venku na kolech, bruslích, nebo chytající ryby u rybníka.

Naše základní škola je od školního roku 2016/2017 školou dvoutřídní, proto byly v prvním patře celkově zrekonstruované prostory tak, aby škola lépe vyhovovala většímu počtu dětí. Stará školní knihovna se dočkala protřídění a přebudování na čtenářský/studijní kout s nově zakoupenou literaturou pro děti a letos byla vybavena tabulí, stolky a židlemi pro potřeby výuky.

Samozřejmostí ve výuce v naší škole je práce s  interaktivní tabulí Active board a výpočetní technikou, přestože nefandíme přílišnému přetechnizování. Pedagogům je blízký směr montessori, jehož prvky jsou zařazovány do výuky a které mají děti ve třídě volně k dispozici.

Škola zajišťuje výuku dětí od první do páté třídy, jejichž počet se každý rok mění. Ve školním roce 2015/2016 bylo dětí dvacet, ve školním roce 2016/2017 navštěvovalo školu 25 dětí, v letošním školním roce navštěvuje školu 30 dětí, z nichž většina dojíždí z okolních obcí. Pro zápis do prvního ročníku ve školním roce 2018/2019 již máme také nahlášen plný stav ročníku (maximální počet do ročníku je 7 žáků – kritéria pro přijetí do ZŠ získáte na vyžádání u ředitele školy).

Zřizovatelem školy je obec Petřikov, od roku 2009 je škola samostatným právním subjektem.

Ve škole funguje školní družina a výdejna obědů, které jsou každý den dováženy ze základní školy v Jílovicích. Velikost školy a malý počet dětí poskytuje učitelům individuální přístup ke každému z dětí, ve škole vládne přátelská, dalo by se říci až rodinná atmosféra. Přijďte nás navštívit a posuďte sami.
Copyright ZŠ Petříkov 2018©