O nás
Uprostřed malebné jihočeské vesnice Petříkov na louce poblíž říčky Stropnice stojí malá škola. Škola, která oslavila už 70. narozeniny. Tedy, ona už vlastně tak malá není. Dříve jednotřídní škole se nedávno dostalo obrovské přestavby a rozšíření!

Zásluhou zřizovatele školy - obce Petříkov byla škola rozšířena o další patro se třemi novými učebnami a proběhly zde ostatní úpravy a rekonstrukce stávajících prostor. Nedávno byla otevřena též mateřská škola.

Škola zajišťuje výuku dětí od první do páté třídy, jejichž počet se každý rok mění. Navštěvují ji jak děti místní, tak děti dojíždějící z okolí. V letošním školním roce 2022/2023 je kapacita školy plně obsazena. Stejně tak tomu bude i v následujících čtyřech letech. Bližší informace a kritéria k přijetí jsou k dispozici u ředitele školy. Ve škole dále funguje výdej obědů a školní družina.

Škola pro nás, učitele ZŠ Petříkov, není jen povinnost a práce, ale především radost. Nejsme školou alternativní, ovšem samozřejmostí je pro nás respektující přístup k žákům i sobě navzájem. Díky typu školy můžeme přistupovat individuálně ke každému z dětí, důraz klademe na komunikaci s rodiči.

Mateřská školka
O naší školce


Mateřská škola Petříkov je uvedena do provozu v září roku 2020. Je to malá škola, která se nachází v obci Petříkov, ležící v blízkosti Novohradských hor v Jihočeském kraji. Vznikla v budově původní základní školy, jejíž je součástí. Budova školy je po rekonstrukci. V roce 2019 bylo přistaveno 1. patro pro žáky základní školy nad původní třídou. Z této původní třídy základní školy v přízemí nyní vznikla třída mateřské školy.

Ke hrám a činnostem slouží dětem třída, která se dělí na dvě části. Část vybavená stolečky a židličkami se využívá k výtvarným činnostem, individuálním hrám a též jako jídelna. Druhá část je využívána jako herna a po obědě se mění v ložničku pro odpočinek mladších dětí. K pohybovým hrám a cvičení je využívána tělocvična společná pro základní i mateřskou školu. Tělocvična se nachází naproti třídě.

Uspořádání prostor umožňuje realizaci skupinových her, frontálních činností, zvláště pak činností individuálních. Využita je i šatna dětí – k výstavě prací dětí a pro nástěnku informující rodiče o aktualitách. Užívané prostory jsou funkční a bezpečné, udržované v pořádku a čistotě. Zařízení plně respektuje potřeby předškolních dětí.

Stravování je zajištěno smluvně dovážením jídla ze školní jídelny ze Základní školy a Mateřské školy Jílovice. Děti se stravují přímo ve třídě.

Rodinný charakter školy umožňuje osobní a individuální přístup ke každému dítěti. Škola je zaměřena všeobecně. Přijímáme děti ve věku od tří do šesti let, třída je věkově smíšená. Pedagogové se zajímají o moderní metody práce s dětmi, ve kterých nacházejí inspiraci (Montessori pedagogika, environmentální výchova). Děti seznamujeme s anglickým jazykem v rámci výchovných činností. Pracujeme podle Rámcového programu pro předškolní vzdělávání, nabízíme kvalitní péči o děti předškolního věku.

Posláním školy je rozvíjet všestranné schopnosti a dovednosti dětí cestou prožitkového učení a smyslových zkušeností. Pro děti bude připravena řada akcí různého charakteru – kulturní (přibližovat dětem tradice, navštěvovat divadelní představení), sportovní (vycházky na delší vzdálenosti, sportovní olympiáda, sportování se školáky), environmentální (líhnutí kuřátek, péče o šneka i rostliny, poznávání přírody). Zaměřovat se budeme na činnosti podporující elementární dovednosti k vytváření matematické, čtenářské, polytechnické a přírodovědné gramotnosti, rozvoj logického a kritického myšlení a zlepšování kooperativních dovedností. Zároveň je naším cílem vychovat děti k přátelství, vzájemné empatii, toleranci k jinakosti, soucítění a pomoci slabším a hendikepovaným. Naší snahou je vytvořit dětem láskyplné prostředí, aby pobyt v mateřské škole byl nejen výchovně podnětný, ale aby děti byl v mateřské škole spokojené a šťastné a s nimi byli spokojeni i jejich rodiče.

Významným rysem školy by měla být velmi úzká spolupráce s rodiči, kteří mají možnost zapojit se do běžného chodu školky (např. mohou obohacovat plánované činnosti školky - exkurze do zaměstnání rodičů, ukázka zvířat či živočichů-včely…). Pro rodiče nabídneme možnost adaptace dítěte v mateřské škole za jejich účasti.

Informace pro rodiče

Na začátku školního roku bývá společná schůzka rodičů.

  ŠKOLKA JE OTEVŘENA OD 6:30 hod.
RÁNO PŘIVÁDĚJTE DĚTI NEJPOZDĚJI DO 8:00 hod.
VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ PO OBĚDĚ JE MEZI 12:10 AŽ 12:30 hod
ODPOLEDNE VYZVEDÁVEJTE DĚTI PO 14:15 hod

    Co dítě do mateřské školy potřebuje:

Přezůvky
Pyžamo - pokud dítě ve školce po obědě odpočívá
Papírové kapesníky (můžete přinést krabičku do třídy)
Náhradní oblečení, které bude mít dítě ve "školkové" látkové tašce (spodní prádlo, ponožky, trička, tepláčky).
Tepláky nebo jiné kalhoty do třídy a druhé na pobyt venku
Gumovky
Malé děti si mohou nosit malou plyšovou hračku na spinkání
BATŮŽEK PRO UKLÁDÁNÍ OSOBNÍCH/NÁHRADNÍCH VĚCÍ v šatně

Každý den si děti budou nosit z domova v batůžku naplněnou láhev s pitím.

Prosíme, všechny věci dětem podepište nebo označte.
Nedávejte, prosím, dětem do školky hračky ani žádné jiné předměty nebo cennosti.
Dávejte dětem takové oblečení, u kterého nebude vadit zamazání či poničení.
 
  Pobyt venku

S dětmi se snažíme chodit ven za každého počasí (výjimkou je silný vítr, velký mráz, silný déšť). Prosíme proto, abyste přizpůsobili oblečení a obuv dětí aktuálnímu počasí a pravidelně kontrolovali, aby měly děti dostatek náhradního oblečení (především ponožek) v tašce v MŠ. Alespoň jednou týdně se snažíme vyjít na delší procházku na celé dopoledne.    

ŠKOLNÉ A STRAVNÉ - PLATBY
ŠKOLNÉ V MŠ PETŘÍKOV JE 170 KČ MĚSÍČNĚ.
PŘEDŠKOLÁCI MAJÍ POVINNOU DOCHÁZKU DO MŠ - PROTO JSOU OD PLATBY OSVOBOZENI.
PROSÍME ZADEJTE TRVALÝ MĚSÍČNÍ PŘÍKAZ K ÚHRADĚ 750 Kč
VE PROSPĚCH ÚČTU MATEŘSKÉ ŠKOLY 
670100-2214199368/6210.
Na začátku školního roku (do konce měsíce října) je vybírán příspěvek na výlety a kulturní akce v částce 300 KČ na půl roku (celková částka za celý rok  je 600 KČ).  

  ODHLAŠOVÁNÍ/PŘIHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ

Obědy jsou do MŠ dováženy ze ZŠ Jílovice, odhlášení, či přihlášení oběda je proto nutné hlásit vždy nejpozději den předem - do 8:00 hod. Ideálně však dopředu vyplnit tabulku v šatně.   

CENY PLATNÉ K 1.9.2020
MŠ 3 - 6 let 
   svačina 20 Kč/den
oběd  22,00 Kč

MŠ 7 – 10 let 
svačina  20,00 Kč
oběd  26,00 Kč

  Přihlašování a odhlašování obědů: V tabulce v šatně, telefonicky, nebo osobně.
Telefonicky: 728 349 660 - stačí SMS zpráva

Režim dne

6:30 – 8:20 volná hra, individuální činnosti s dětmi
8:20 – 8:30 úklid hraček, hygiena
8:30 – 9:00 dopolední svačina
9:00 – 9:30 ranní kruh (čas na vzájemné sdílení), řízená činnost
9:30 –11:30 hygiena, pobyt venku


11:30 – 12:10 příprava na oběd, oběd
12:10 – 12:30 odchody dětí po obědě
12:30 – 14:15 odpočinek (a předškolní příprava starších dětí)
14:15 – 14:30 vstávání, hygiena, odpolední svačina
od 14:30 odchody dětí domů
14:30 –15:30 odpolední zájmové činnosti (spontánní, námětové hry, pobyt venku)

Společná komunikace

Jsme tu pro Vás a Vaše děti. Ptejte se na cokoliv, je-li nějaká otázka nebo problém, nebojte se zeptat a říct. Naším přáním je, aby byly děti ve školce šťastné a cítily se dobře, proto je pro nás komunikace s Vámi velmi důležitá.
Vítáme zájem a spolupráci při výchově a vzdělávání Vašich dětí. Proto budeme moc rádi, když si najdete čas nás navštívit, strávit s námi dopoledne, nebo pozvete naši třídu k vám.
Je pro nás důležité o Vašich dětech mluvit, pokud je něco nového, budeme rádi, pokud nás budete informovat.
Pro potřebu předat informace všem rodičům slouží nástěnka v šatně MŠ, případně uzavřená fb skupina, který je aktualizovaná a je nejrychlejší formou předávání informací. 

K čemu by měli rodiče vést dítě před nástupem do MŠ

Pro usnadnění přechodu z rodinného prostředí do mateřské školy by dítě mělo:
zvládat alespoň částečně sebeobsluhu při svlékání a oblékání, zouvání a obouvání
sedět po dobu jídla u stolu, používat lžíci, pít z hrnečku
umývat si ruce a utírat se do ručníku
chodit po schodech s přidržováním se zábradlí
snažit se uklízet si po sobě hračky
reagovat na pokyny (např. počkat, sednout si, přijít…)
používat toaletu z vlastní iniciativy – dítě s plenkami nelze přijmout do MŠ

Pedagogický sbor
Mgr. Václav Tröstl, ředitel školy
Vašek T. je ženatý, bydlí s manželkou, synem, stádem ovcí, hus a kachen na samotě u lesa. Vystudoval na pedagogické fakultě obor Učitelství pro 1. stupně ZŠ se zaměřením na tělesnou výchovu, v diplomové práci se zajímal o využití počítačů ve výuce geometrie na 1. stupni základní školy. Ve svém volném čase se věnuje hudbě, sportu, ochotnickému divadlu, rybaření, stavbě domu.

Rozhovor:

1) Jak se Vám učí v Petříkově?

Málokomu se poštěstí mít takovou příležitost, aby si udělal školu podle svých představ. A za tu příležitost jsem rád.

2) Co považujete v pedagogice za nejpodstatnější?
Nejdůležitější jsou pro mě vztahy ve škole. Vztahy mezi dětmi, učiteli, rodiči, zřizovatelem. Pokud jsou tyto vztahy dobré, je ve škole dobré prostředí ke vzdělávání. Dítě nesmí chodit do školy nerado, nesmí se bát. To, že dítě „není na učení“, neznamená, že musí být ze školy nešťastné. Je důležité, aby mělo šťastné dětství, aby se do školy alespoň trochu těšilo, i když není zrovna jedničkář a v učení má problémy, aby mělo svou roli v kolektivu, naučilo se spolupráci, poznalo přátelství, spravedlnost, ale občas i křivdu a neúspěch, jak to v životě chodí.…
3) Máte nějaké přání do budoucna?
Rád bych stále cítil podporu od všech zainteresovaných stran, která mi dává energii pro tvůrčí činnost.
Mgr. Josef Nota, Ph.D.
Josef Nota je ženatý; se svou manželkou se snaží vychovávat dvouletou dceru Magdalénku. Vystudoval na Katedře pedagogiky a psychologie obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, v diplomové práci se zajímal o dětskou kresbu. V roce 2014 dokončil na Jihočeské univerzitě doktorandský program Pedagogická psychologie. Výzkumně se zabývá pedagogickou přípravou budoucích učitelů a autorským jednáním. Se svými kolegy hraje jejich vlastní představení „Suda v Sudu“.

V současnosti Josef Nota žije v Českých Budějovicích a chová v bytě psa, co strašně slintá.

Rozhovor:

1) Jak se Vám učí v Petříkově?

Dobře - a to již čtvrtým rokem. Málotřídní školu jsem si dříve nedokázal moc dobře představit, její specifika mě ale fascinují. Někteří pedagogičtí odborníci dokonce málotřídní školy považují za alternativní a já se jim nedivím. Pro sebe chápu tu „alternativu“ za velmi smysluplnou. Zvláště v Petříkově. Všechny zvu, aby se za námi jeli podívat, jsem na nás všechny ve skrytu duše hrdý.

2) Co považujete v pedagogice za nejpodstatnější?
Rád bych se vyhnul nějakým frázím, ale asi se mi to nepovede. Přes různé definice pedagogiky jako vědy o výchovně-vzdělávacím procesu by měl být Paidagógos ten, co o dítě pečuje a doprovází jej - s vědomím a zodpovědností toho, že ví, odkud kam. V tom já cítím tušený smysl pedagogiky.

Docentka Eva Vyskočilová se o pedagogice vyjádřila ještě lapidárněji – „její podstatou je, aby nám bylo hezky“ – toto obecné tvrzení se dá ovšem vztáhnout na školství obecně. Až ve čtvrtém ročníku studia pedagogiky mi můj pozdější školitel disertační práce, Stanislav Suda, prozradil, že „Scholé“ (škola) znamená v překladu „volno“, blažený únik z každodenností, kdy máme čas na vzdělávání se, kdy je nám hezky. To před námi většina učitelů tajila - já jsem si totiž vždycky myslel, že škola znamená barák plný dětí, kam musí chodit.

3) Máte nějaké přání do budoucna?
Myslíte v osobním nebo profesním životě? V obojím? Asi jak už bylo řečeno: aby nám bylo hezky, jestli to tedy nezní úplně přízemně (smích).

Nedávno za mnou přišel můj bývalý žák a řekl, že jsem pro něj byl v jeho studiu důležitým. Větší odměnu pedagog nepotřebuje.

Mgr. Kamila Tröstlová.
Kamila Tröstlová žije se svým manželem, synem a mnoha dalšími zvířátky v kouzelném domku uprostřed rozkvetlých luk. Láska ke čtení knih a cestování ji přiměla vystudovat český a anglický jazyk na pedagogické fakultě. Práci asistenta na vysoké škole, necítivši se vědcem, pověsila po pár letech na hřebík, protože došla k závěru, že je užitečnější „lepit s dětmi špagety na krabice“. Výuku angličtiny pro dospělé si ponechala jako „hobby práci“ a profesně se nalezla v malé a milé škole mezi lesy.

Ráda krmí své ovce, psa a dvě kočky, rozmlouvá se svým beránkem a bloudí krásným jihočeským krajem.

Rozhovor:

Jak se Vám učí v Petříkově?

V Petříkově je ráj. Miluji tuto malou vísku s milými lidmi a nádhernou krajinou. Když jsem se poprvé nachomýtla v petříkovské školičce, pohltilo mě velmi příjemné naladění a atmosféra malotřídky. Sama jsem zalitovala, že jsem do podobné školy nemohla chodit místo veskrze traumatického zážitku z přecpané pražské jazykové základky.

Co považujete v pedagogice za nejpodstatnější?
Dle mého mínění je nejdůležitější, aby byly děti šťastné. Ze šťastných dětí vyrostou šťastní a spokojení dospělí, a mám pocit, že je to ta nejdůležitější věc v životě. Považuji za zásadní, aby se děti mohly svobodně vyvíjet a růst, naučit se důvěřovat vlastním pocitům, tedy srdci i používat vlastní rozum.

Máte nějaké přání do budoucna?
Přála bych si, aby „naše“ děti (a nejen ony) žily krásný a vědomý život. Aby šly svojí cestou a nestaly se z nich další z mnohých, kteří žijí lhostejně a bezohledně. Aby milovaly sebe sama, přírodu a všechny kolem.


V současnosti na mateřské dovolené.

Mgr. Romana Lukáčová
Romana Lukáčová obývá se svým přítelem byt v Lišově u ČB. Má vystudovaný vychovatelský obor na Teologické fakultě JCU a k tomu dodělaný celoživotní program na Pedagogické fakultě umožňující plnou kvalifikaci učitelky 1. stupně.

Už od roku 2016 našla své každodenní útočiště v malé škole uprostřed bažin. K větší radosti si pořídili s přítelem fenečku, která vypadá jako liška. .

Rozhovor:

Jak se Vám učí v Petříkově?


Hned ze začátku jsem se zamilovala do atmosféry, která ve škole panuje. Cítím se tu velmi přirozeně a příjemně. Děti mě baví svojí obrovskou fantazií a chutí dozvídat se nové informace. Možnost v takovéto škole působit, beru za velký dar a zároveň za výzvu, abych dokázala edukovat děti také tak krásným lidským způsobem, jak je tady zvykem.

Co považujete v pedagogice za nejpodstatnější?

Dle mého názoru by měl být učitel něco jako průvodce života dětí v oblastí vzdělání a výchovy. Už dlouho totiž není učitel jediným nositelem informací. Snažím se motivovat žáky ke vzdělávání tak, aby sami měli zájem prohlubovat své znalosti. Zájem dítěte je pro mě tedy ve vyučování velmi důležitý, protože když ho dítě postrádá, pouze opakuje či memoruje něco, čemu ani samo nemusí rozumět. Vyžaduji, aby si sám žák hledal informace, aby se doptával a vzal danou problematiku do vlastních rukou. Snažím se tedy děti motivovat tak, aby si samy a s chutí osvojily potřebné učivo a bylo to pro ně co nejlepším zážitkem, tedy aby je to bavilo.

Máte nějaké přání do budoucna?

Přeji si, aby mé působení na děti mělo pozitivní efektivnost v jejich životě.


 
Mgr. Alena HeřmanováVystudovala na pedagogické fakultě obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ se zaměřením na speciální pedagogiku. S nástupem do zaměstnání, nastoupila ještě na dálkové studium pro doplnění aprobace - Učitelství anglického jazyka na prvním stupni ZŠ.

Ráda tráví čas se svojí rodinou, hraje squash, čte a sbírá houby.

Jak se Vám učí v Petříkově?

V Petříkově učím zatím krátce. Líbí se mi, že škola je malá na to, abychom stačili poznat velmi dobře každé dítě i rodiče. Lépe se potom budují vztahy a rodinná atmosféra školy. Jinak na okolí Petříkova mám hezké vzpomínky. Ve zdejších lesích a u rybníka Veského jsem trávila prázdniny jako malá.

Co považujete v pedagogice za nejpodstatnější?

Pamatuji si na jeden citát z gymnaziálních hodin latiny: -Non scholae sed vitae discimus- (Neučíme se pro školu, ale učíme se pro život). Myslím si, že tento citát přesně vystihuje, co bychom si měli každý ve vzdělání uvědomit (učitel, žák, rodič).

Máte nějaké přání do budoucna?

Zdraví pro všechny. Zdraví = štěstí.

AktualityPřes léto se u nás zase děly věci. Jaké? Připravovali jsme školku!

Jako mávnutím kouzelného proutku se prostory původní třídy v přízemí proměnily v úplně novou voňavou školku, kterou od září navštěvuje patnáct dětiček.

Tedy, za tím "mávnutím" stály hodiny a hodiny dřiny, úsilí a snahy. Zřizovatele, vedení školy, školkového pedagogického sboru, pracovníků školy, řemeslníků a v neposlední řadě i místních maminek. Na stavebních pracích se podíleli i bývalí žáčci školy. A jak se to povedlo? Podívejte se s námi.Je pro nás velkou radostí, že můžeme sdílet práci ve škole též v obklopení našich nejmenších.


Přestavba školy

Prázdninové léto roku 2018 patřilo přestavbě základní školy v Petříkově. Začalo se s menším zpožděním na konci července. Všemu předcházelo vyklízení půdních prostor, kde se nacházely samé nepotřebné poklady, o kterých jsme ani netušili. Na konci školního roku 2018/2019 jsme přebírali knihy, učebnice, sešity, učební materiál v našem školním skládku, který měl být úplně zrušen a postoupen nové spojovací chodbě mezi „novou a starou částí školy“. Některé kousky z dob minulého režimu nás velice zaujaly i pobavily. Staré třídnice, zápisy, dokumenty, fotografie a některé stále hodící se knihy jsme si ponechali. Vše ostatní skončilo v kontejneru.Po vyklízení začali místní bývalí žáci se sundáváním tašek, vazby a trámů nad prostorem zadní části školy, tzn. nad kotelnou a tělocvičnou. Právě při těchto činnostech objevili prkno s datem a podpisem místního občana pana Marouška, který se podílel na prvotní výstavbě školy. Tato vzácnost byla předána panu starostovi. Objeveny byly i kameny, cihly s rokem založení školy. Zjistilo se, že zeď kotelny není nosná, proto se musela neplánovaně strhnout a postavit nová. Věříme, že pro bývalé žáky to musel být opravdu zážitek. Kdo z nás okusil vlastnoruční bourání své školy ?Souběžně s těmito pracemi byly strženy stropy nad WC a vstupní chodbou do školy. Stropy byly nevyhovující jak z hlediska izolace, tak nosnosti nadstavby. Také strop tělocvičny musel být zpevněn traverzou. Bourací akci se nevyhnula ani naše bývalá kolna stojící vedle školní budovy, která byla srovnána se zemí. Na tomto místě byla vystavěna budova sloužící jako muzeum. Je zde jedna velká místnost s trofejemi hasičů, obrazovými průvodci o blízkém okolí a přírodě. V rohové části místnosti stojí i kuchyňský koutek. Nachází se zde také další místnost se sociálním zařízením (sprcha, WC).

Bohužel během demoličních akcí nás neminuly silné deště. Do budovy zateklo i přes natažené plachty. Toalety v přízemí budovy patřily k dalším likvidačním činnostem. Strhalo se obložení i podlaha. Při odstraňování podlahy WC narazili dělníci na žlábek, kam chodívali chlapci. Zvlášť sentimentálně na toto období vzpomínal pan starosta. V prostoru toalet vznikly dvě nové kabinky pro chlapce a dívky a chodbička s novým umývadlem.


Předpokládalo se, že přestavba bude trvat pouze během prázdninových měsíců, ale kvůli neočekávaným pracím bylo vše jinak. První školní den jsme sice zahájili v budově školy, ale další dny probíhala výuka v místním obecním sále. Obědy se vydávaly v klubovně místních myslivců a rybářů. Úklidu školy před nástupem do nových prostor se zúčastnily i děti vyšších ročníků. Do budovy školy jsme se opět vrátili až v říjnu. Žáci jistě budou dlouho vzpomínat, jak se učili u výčepu na tanečních parketách nebo na pódiu. Nové prostory se nám moc líbí a rádi v nich trávíme vyučování i přestávky.Živo(t) v petříkovské škole

Je osm hodin ráno, celá škola se rozezvoní hlasitým signálem oznamujícím začátek výuky. Děti nervózně doběhnou na svá místa. Na lavici mají podle rozvrhu připravené věci na první hodinu. Netrpělivě čekají na příchod paní učitelky. Vztyk! A začíná 45 minutová „nalejvárna“… Tak přesně toto není případ petříkovské školičky. Ta je trochu jiná, a jaká?

Osmá hodina ranní. Děti jsou ponořené do vyprávění zážitků z předchozího dne. Přijíždějící rodiče si povídají u kávy s pedagogických sborem. Docházející témata rozhovorů a příliš rozjařené děti jsou signálem pro dnešní vstup učitelů do jednotlivých tříd. Dopolední vyučování je dlouhé podle pozornosti žáků, která je v prvních hodinách největší. Každý den se tedy žáci věnují předmětům v různých časových úsecích. Ale teď trochu konkrétněji o letošním roce.

Ranní přijíždějící vlak už dlouho nebyl tak plný. Po Petříkově se rozléhá dětský smích a u školy je opět živo. Začíná září. Na zahájení nového školního roku se všichni těší. Nervózní prvňáčci poprvé usedají do svých lavic a seznamují se se spolužáky. Zkušení páťáci hází aktovky na zem a se zájmem sledují nastalé změny. Největší ruch se však odehrává v místnosti, kde má pedagogický sbor své útočiště provoněné čerstvou kávou.

Září slouží k tomu, aby se žáci stali opět spolužáky. Ti, co se neznají, se pomalu poznávají a tvoří se opět jednotný školní kolektiv za pomoci seznamovacích her, které se zapojují do výuky. Chodíme všichni pohromadě na procházky. Apelujeme na žáky, aby se věnovali nově příchozím a ukázali jim, jak vše funguje. Pro utužování vztahů jsme v září s potěšením uvítali žáky ze ZŠ Benešov. Ti byli se svým učitelem na výletě v nedalekých chatkách. Připravili jsme pro ně ve velkém kotlíku domácí vývar a provedli je po okolních krásách přírody.

Učení se pomalu rozjíždí, nejprve si žáci opakují učivo z minulých ročníků a seznamují se s novými učebnicemi. Dostávají rozvrhy hodin a postupně se vše začíná vracet do studijního nasazení.

V říjnu jsme si udělali výlet do blízké Safari Hluboká u Borovan, abychom si opět udrželi kolektiv a trochu si odpočinuli od soustředění na školní předměty. Se všemi dětmi jsme jeli vlakem. Pro některé to byla premiéra a pro jiné téměř každodenní rutina. V safari jsme obdivovali muflony, divoká prasata, lamy, losy a spoustu dalších zvířat. Děti si z výletu odvezly plno informací a zážitků, které využily hned při několika předmětech ve škole. O výtvarné výchově se vykreslily z osobních dojmů a při tělesné výchově jsme si užili legraci při předvádění zvířat z resortu.

Listopad byl provoněný kořením. Pan ředitel si vzal několik zájemců o kroužek vaření a tvořil s nimi v odpoledních hodinách. Koncept jeho kroužku nebyl ve stylu žák MasterChef nebo předvádění molekulární gastronomie, spíše naopak. Dal přednost jednoduchosti a k přípravě volil pokrm, který zvládne každý. Uvažoval o namazání chleba či přípravě těstovin. Ovšem v lednici jsme měli několik špekáčku z předchozí akce, a tak se stala výroba utopenců jasnou volbou. Každý výtvor od dětí byl jedinečný a nějaký by se dal dokonce nazvat uměleckým dílem.

Využili jsme pěkného listopadového počasí a vydali se do víru velkoměsta. V Českých Budějovicích jsme navštívili interaktivní výstavu s názvem Leonardo, která nám dala příležitost seznámit se s vynálezy, uměním a vědeckou prací Leonarda da Vinciho hravou a poutavou formou. Aby zážitků nebylo málo, šli jsme také navštívit DDM v Hardtmuthově vile. Pro žáky byly připravené dva programy. V první části si děti obešly sklepní prostory ukrývající spoustu zvířat a ve druhé si pomocí vědy a zábavy vyzkoušely rozbitnost vajíčka.

Během podzimních měsíců, kdy jsou děti již ponořené do hloubky učiva daných ročníků, postupně doplňují první díly pracovních sešitů. Prvňáci zdatně píší první slova, druháci poznávají druhy vět, třeťáci se učí vyjmenovaná slova jak básničku, čtvrťáci píší stále složitější diktáty a páťáci prohlubují své znalosti ve slovních druzích. Každý žák vstřebává látku svým tempem, jsou zvyklí navzájem si pomáhat a požádat o pomoc učitele, pokud jsou zastaveni nezvládnutelným úkolem. Veškerou měsíční látku, tedy obsah učiva, ke kterému mají směřovat, mají zapsanou ve svých hodnotících listech. Poté si na konci měsíce s vyučujícím zhodnotí své úspěchy a nedostatky.

Prosinec je oblíbený měsíc, na něj se připravuje celá škola už od začátku roku, protože nás čeká besídka. Děti ve volných chvílích trénují své role, připravují kostýmy a malují kulisy. Besídka je známá akce nejen pro rodiče, žáky a pedagogy, ale také pro celou vesnici. Je to akce, která se koná v hlavním sále a těší se z hojného počtu diváků. Letošní představení neslo tématiku kroniky a Starých pověstí českých. Představení mladších žáků se odehrávalo v kratších scénkách, které zachytily příběhy našich dávných předků a popisovaly vznik naší vlasti. Velcí žáci sehráli představení, napsané od pana ředitele, s hudbou a dějem odrážejícím kronikářskou tématiku od počátku první kroniky až do současnosti.

Besídka je velkou událostí především pro žáky, a tak se téměř celá jejich pozornost v období prosince soustředí na tuto akci. Po ní začínají vánoční svátky. Před nimi opakujeme, co jsme se do té doby naučili a připravujeme se na konec prvního pololetí.

Je tu nový rok a ani školu neminul tradiční úklid. Žáci se v lednu vrátili do místnosti ke stavebnicím Seva, kde se blýskal nově vyčištěný koberec. Po dovyprávění všech zážitků z vánočních prázdnin a oslav Nového roku, se žáci opět ponořili do finálního učiva prvního pololetí. Na konci ledna nastal den předávání oficiálního dokumentu, každý žák si odnesl domů své vysvědčení.

Nesmíme opomenout rozmanitost kroužků, které byly pro žáky v letošním roce otevřené. Někteří se vrhli do stavění ze Sevy nebo složitější stavebnice Merkur. Novinářsky zdatní jedinci psali své postřehy do školních časopisů. Své hlasivky žáci trénovali na kroužku zpívání. A ti technicky založení využili šikovného vedení na kroužku programování. Kroužek vaření číslo dva nasytil mlsné jazýčky pikadorem na x způsobů, jedna z variant uspokojila i vegetariány.

Každoroční líhnutí kuřátek nechybělo ani tento rok. V únoru pomáhali dobrovolníci s čistěním líhně a označovali si svá vajíčka. Denně pozorovali, zda zárodkům nic nechybí. Tento měsíc přišla na řadu také i již očekávaná akce Masopust, kdy celá škola v masopustním průvodu obchází Petříkov a Těšínov. Žáci si nacvičili průvod za doprovodu harmoniky, vyráběli klobouky a tvořili si masky. Jako již tradičně i tento rok nám počasí příliš nepřálo, ale vykoledované dobroty a milé přijetí obyvatel byl pro žáky dostatečnou odměnou.

V březnu vše šlapalo od začátku jak hodinky. Žáci pokračují ve svém vzdělávání, někteří již dopisují poslední díly pracovních sešitů. V úterý 11. 3. nastal nečekaný zlom. Od následujícího dne jsou uzavřené školy z důvodu rychle se šířícího koronaviru. Žáci si proto v úterý nabalili své aktovky všemi pomůckami a odešli do svých domovů s tím, že nikdo neví, kdy se opět vrátí. Situace byla z počátku velmi nejasná, ale naštěstí měl pedagogický sbor do konce týdne více informací, a tak mohlo začít domácí vzdělávání. Každý týden přijde rodičům email s látkou, které se mají žáci věnovat. K dispozici dostávají mimo jiné i internetové odkazy pro procvičení daného předmětu. Naštěstí jsou žáci díky našemu systému vzdělávání zvyklí na samostatnou práci. Většina z nich je i velmi napřed, co se týče osnov obsahu učiva. S některými žáky se domlouváme individuálně na konzultaci přes kameru počítače. Rodiče nám píší, jak se jejich dětem při učení daří. Pomocnou ruku od nás učitelů potřebují jen občas. Spousty žáků se již nemůže dočkat otevření školy. Pan ředitel v době Velikonoc rozvezl balíčky pro každého žáka, aby věděli, že nám, pedagogickému sboru, se po nich už také stýská. Všichni jsme jásali, že nás nejspíše pustí do škol už 25. května. Jsme rádi především za to, že se budeme moci pořádně rozloučit s páťáky, kteří nás příští školní rok opustí při postupu do dalšího ročníku. Tak snad brzy ve škole, ahoj.
Akce školyBěhem školního roku se konají rozličné akce, které jsou podporovány a organizovány obcí Petříkov.

Karneval

V polovině dubna se již několikátý rok pořádá karneval v produkci maminek a učitelů ZŠ Petříkov a samozřejmě také dětí, které vytváří nápaditou výzdobu! Letošním tématem bylo V říši pohádek. Pro děti byly připraveny rozličné soutěže, hry a diskotéka.
Ježíšek chodí i do školy
Poslední dva dny školy před vánočními prázdninami jsme strávili příjemnými činnostmi. Ve čtvrtek s námi paní učitelka pekla perníčky. Hodné maminky nám poslaly do školy těsto a na nás zbylo válení, vykrajování a na paní učitelku pečení. Perníčky jsme průběžně ochutnávali a nechali si na páteční nadílkový den. Odpoledne jsme stihli ještě ozdobit vánoční stromeček.V pátek každý z nás přinesl dárečky svým spolužákům. Nadělovali jsme hlavně pro radost. Ten největší dárek, který děti obdržely, byl klavír do třídy. Nikdo z nás to nečekal. Byla to bomba ! Hned jsme ho museli vyzkoušet.Vánoční besídka
Každým rokem pořádá naše škola vánoční besídku pro rodiče i veřejnost v místním sále. Děti se na tuto akci vždy těší a také samy od září vymýšlejí, co bude její náplní a některé scénky cvičí i bez vedení učitelů.

Letos besídku uvedl pan ředitel svým tanečním uměním na písničku „Mám boky jako skříň“, kterou žáci zpívali. Pan ředitel si dokáže ze sebe vždy udělat legraci. Tancoval se síťkou na hlavě, smetákem a lopatkou a snaha byla i o balet.Následovalo oklamání publika Vltavou od Bedřicha Smetany, kterou začal pan učitel hrát na housle. Všichni očekávali něco vážného. Ale po chvíli najely děti na pódium s lodičkami, pádly a přerušily tak vystoupení s písničkou na Vodu už jezdím jenom s Vendou. Po odzpívání písničky jsme potřebovali uklidit lodě a pádla, tak jsme je poslali do publika. Přeci se nebudeme vracet do zákulisí, když potřebujeme zpívat další píseň „Když jsem já sloužil“. K této písni vyrobily děti zvířata v hodinách výtvarné výchovy. Jen ta píseň se nám trochu pomotávala….

Další písničkou byla „Náš kačer šel na vandr“. Píseň je z vlastní tvorby. Příběh kačera hrály děti pomocí kulis, opět vyrobených v hodinách. Pokračovalo se vtipně podanou „Prasečí polkou“ pod vedením dirigenta Matyáše Bradny. Poslední scénku „Popolušku“ nacvičili žáci úplně sami. Jelikož je text ve slovenštině, zpestřili to žáci vtipným překladem do češtiny. Vše udělali bez pomoci dospěláků.Celý program doplňoval náš školní klaun. Ten krátil časové prodlevy svými vtipy. K této příležitosti jsme také oblékli naše školní trička, která jsme vyráběli s paní učitelkou. Trička zdobí obecní znak, nápis školy a podpisy spolužáků. Trička jsme dostali darem. Konec besídky patří jako tradičně zpívání koled, které jsme zpestřili anglickou koledou „We wish you“ a anglickým refrénem „Jingle bells“. Večer proběhlo ještě rozsvěcování vánočního stromu na návsi, kde naši někteří žáci zpívali koledy s místní kapelou.

Fotogalerie
Aktuální fotografie můžete sledovat na našem školním facebooku ZŠ Petříkov

Ochutnávka z let minulých...

Masopust

  

     

     

     

     

     

     

     

  Na houbách

     

          

     


Ke stažení
Stáhněte si Inspekční zprávu 2018


Kontakt
Adresa školy:

Základní škola Petříkov
Petříkov 8
374 01 Trhové Sviny

IČO: 72033215

Telefon:    775209906

Bankovní spojení   43-5229350247/0100

Účet obědy:   670100-2214199368/6210

E-mail:  

Webové stránky:   www.zspetrikov.cz

Copyright © ZS Petříkov 2020