Uprostřed malebné jihočeské vesnice Petříkov na louce poblíž říčky Stropnice stojí malá škola. Škola, která letos oslaví už 70. narozeniny. Tedy, ona už vlastně tak malá není. Dříve jednotřídní škole se v loňském roce dostalo obrovské přestavby a rozšíření!

Není tedy již školou jednotřídní, ale dvoutřídní, třítřídní, či? Zásluhou zřizovatele školy - obce Petříkov byla škola rozšířena o další patro se třemi novými učebnami a proběhly zde ostatní úpravy a rekonstrukce stávajících prostor.

Škola zajišťuje výuku dětí od první do páté třídy, jejichž počet se každý rok mění. Navštěvují ji jak děti místní, tak děti dojíždějící z okolí. V současnosti se ve škole vzdělává 30 dětí navštěvujících první až pátý ročník. V letošním školním roce 2018/2019 je kapacita školy plně obsazena. Stejně tak tomu bude i v následujících třech letech. Bližší informace a kriteria ke přijetí jsou k dispozici u ředitele školy. Ve škole dále funguje výdej obědů a školní družina.

Škola pro nás, učitele ZŠ Petříkov, není jen povinnost a práce, ale především radost. Nejsme školou alternativní, ovšem samozřejmostí je pro nás respektující přístup k žákům i sobě navzájem. Díky typu školy můžeme přistupovat individuálně ke každému z dětí, důraz klademe na komunikaci s rodiči.
Copyright ZŠ Petříkov 2018©