Tvořivé hodiny se studenty pedagogické fakulty

Každý pátek jezdí do Petříkova studentky a studenti Pedagogické fakulty Jihočeské university, aby se podívali, jak v praxi vypadá výuka v malotřídní škole. Pro děti jsou tyto hodiny vítanou změnou, studenti mají vždy připraveny svěží hodiny, ve kterých s žáky vytváří moc pěkné věci.

Masopustní koleda 2019


Jako každý rok, i letos se děti s celým učitelským sborem vydaly na tradiční masopustní koledu v Petříkově i Těšínově. Ač počasí opravdu nepřálo, „Červená růžička“ roztáčela kolo po vsi neúnavně až do pozdního odpoledne. Notně unavené, s uťapkanými nožkami, ale šťastné a nadšené (a s bohatou nadílkou), vracely se děti odpoledne domů.

Školní rok 2017/2018 začal vzácnou návštěvou. Do školy na první školní den zavítali nejen naši prvňáčci, žáčci vyšších ročníků, rodiče, učitelé, přátelé školy, ale i paní hejtmanka Jihočeského kraje Mgr. Ivana Stráská a televizní štáb.

Do první třídy jsme uvítali 7 nových prvňáčků a celkem jsme se rozrostli na 30 dětí. Pro letošní rok jsme si vzali za celoroční téma vodní svět, v jehož duchu budeme pořádat výlety, akce a projektovou výuku na škole. Dále nás bude v letošním roce čekat výtvarný plenér ve spolupráci s pedagogickou fakultou JČU.

V červnu jsme se stali fakultní školou Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity, očekáváme tedy ještě větší spolupráci, než byla doposud. Můžeme se tedy i letos těšit na zpestření výuky studenty. Jsme celoročně otevřeni nápadům ze strany rodičů i dobrovolníků, kterým bychom touto cestou chtěli poděkovat za báječné akce pro děti, které se uskutečnily v roce minulém! S láskou, Vás pedagogický sbor


Výlet do Prahy.....


V jednom červnovém parném dni jsme vyrazili vlakem na výlet do hlavního města Prahy. Z nádraží vedly naše kroky přes Václavské náměstí do Muzea hlavního města Prahy. Pro mladší žáky připravili tamní lektoři povídání a hry o době Karla IV., kdy si mohli např. vyzkoušet obchod, tanec, oblečení, ale i postavit Karlův most. Starší žáci se dozvěděli více o stavbách Karla IV. a něco málo z dějin Prahy. Dále jsme se podívali na Staroměstské náměstí a počkali si na orloj. Karlův most a Hrad nás okouzlil svým výhledem na celé město. Na Hradě jsme stihli i střídání hradní stráže. Pro některé se stala zážitkem i cesta metrem. Výlet se nám moc líbil.


  

  
  


Máme tu nový školní rok! Léto však nekončí….

Ve čtvrtek prvního září jsme měli tu radost přivítat v našich lavicích hned šest nových prvňáčků. Byl to den živý, náročný, ale krásný. Svoje ratolesti doprovodili na jejich velkou premiéru rodiče, podívat se však přišli i rodiče starších dětí, pan starosta a přátelé školy.Změny nenastaly pouze v počtu žáčků, ale také v pedagogickém sboru. Možnost rozšíření výuky do další třídy poskytla příležitost uvítat v našich řadách další paní učitelku, pana učitele a slečnu vychovatelku. A co nás v nadcházejících dnech čeká? Slunné dny stále vybízí k pobytu v přírodě, proto neváháme vydat se na vycházky a užít slunce a svěžího vzduchu. Pokud se dočkáme nějaké vláhy, s radostí vyrazíme opakovaně houbařit, což už patří k našim tradičním zářijovým aktivitám.

Samozřejmě nesmí také chybět rybaření! Brzo nás čekají školní rybářské závody a společný ohýnek.

Nesmíme zapomenout ani na malé umělce – v letošním školním roce proběhne výtvarný plenér za spolupráce s pedagogickou fakultou. Jsme celoročně otevřeni nápadům ze strany rodičů i dobrovolníků, kterým bychom touto cestou chtěli poděkovat za báječné akce pro děti, které se uskutečnily v roce minulém!

S láskou, Vás pedagogický sbor


Pozvánka na vánoční besídku


Předvánoční radovánky

Vánoce se blíží a jejich jedinečná atmosféra se vplížila, či lépe řečeno, nečekaně přisněžila i k nám do školy. Postavili jsme si prvního sněhuláka, užili si koulování, vyrobili krásné adventní věnce a ozdobné větvičky. Každý den poctivě nacvičujeme na vánoční besídku a vyrábíme dekorace. Těšíme se také, že si společně upečeme a ozdobíme voňavé perníčky.Zde k nahlédnutí nejnovější fotky na našem rajčeti


Nastal čas, kdy krajina oblékla jemný a tichý šat podzimních mlh. Rána jsou zadumaná, plná stříbrných tajemství, pohupují se kolem jako hnědavé kačenky na vlnkách zasněných rybníků. Rána dušičková, rána kolem svátku Sv. Martina. Příroda usíná, poslední listy halí zemi, nastalo období rozjímání. Doba méně uspěchaná, kdy máme čas zahloubat se do svého nitra, poznat svoje sny a radosti a sdílet je s druhými.

Pomalu se těšíme na dobu adventu, na vánoční svátky, opomenout nemohu přípravy na tradiční vánoční besídku. Na co se letos můžete těšit? Na muzikál! Vlastně na dva muzikály – a sice Červená Karkulka (myslíte, že vlk přežije?) a Šípková Růženka.

Svatomartinský den

Podzimní dny nám příjemně osvěžil program, který si pro nás nachystaly skvělé maminky. Den byl zahájen krásným povídáním o Svatém Martinu. Po vzoru světce pak mohly děti darovat hračky nebo jiné věci dětem z potřebných rodin, které si takové nemohou dovolit. Byl to také den velmi tvořivý! Děti si samy upekly svatomartinské rohlíčky, které plnily různými dobrotami – mákem, tvarohem, povidly, marmeládou, nebo také sýrem.

   

Došlo i na řemeslnou tvorbu, kdy nás svojí zručností překvapili nejen kluci, ale i holky, kterým šla práce s kladivem a hřebíky zrovna tak dobře. Vyráběli jsme totiž vlastní lucerničky, kdy se za pomoci kladiva a hřebíků vytvoří otvory do plechovek, jimiž pak prosvítá světlo čajové svíčky. Výsledek je velmi efektní, posuďte sami!

   

Více obrázků z celého dne naleznete na našem rajčetiK výuce slohu na naší škole

Vážení rodiče.

Asi jste zaregistrovali, že na naší škole je výuka slohu vedena poněkud netradičně. Důvodů je několik:

V současně době upadá u žáků na všech typech škol jazyková a čtenářská gramotnost, což je považováno za komplexní problém. V současných výzkumech se polemizuje, že mezi možné důvody patří upadající komunikace v rodině (rodiče přestávají svým malým dětem zpívat, číst v dětských knihách, učit říkadla, vyprávět si pohádky a „co se nám zdálo“, také jsou rodiče více zaměstnáni, „mluvení“ obstarává televizní přijímač apod.). Mezi další důvody zřejmě patří snižující se zájem o četbu a knihy. Elektronická komunikace (SMS, sociální sítě) ochuzuje děti o schopnosti sociálního rázu (děti neumí rozpoznávat kvalitně emoce z lidských tváří, nerozumí vtipu, nadsázce, ironii). Následky jsou reflektovány obecně v mnohovýznamových termínech, jako „upadající vzdělanost“. Samozřejmostí ale zůstává, že jazyková výbava podněcuje myšlení jedince.

Na naší škole se s tímto faktem nehodláme smířit (proto vznikl i tento text) a z naší strany probíhá aktivní snaha možným problémům předejít. Děti motivujeme nejenom ke čtení knih, ale i ke psaní a čtení autorských textů. Jak tato výuka probíhá?

Ke konci výukového týdně zadáváme nějaké téma, většinou tak otevřené, aby probouzelo fantazii a chuť ke psaní. Velmi se osvědčilo, když si děti témata samy vymýšlí a poté probíhá hlasování. Téma je málokdy retrospektivního rázu (např. Mé nejlepší narozeniny), spíše zkoušíme zadávat málo konkrétní témata, neboť nutí při popisu fantazijních obrazů rozšiřovat slovní zásobu a myšlenky tak „uchopit“ do vznikajících formulací (např. „Můj skvělý vynález“, „Kdybych byl na Marsu“, „Dopiš příběh za pana spisovatele“, „Mé největší přání“). Zkoušíme i „tradiční slohová témata“, např. popis osoby. Slohový útvar ale uvádíme do co možná nejreálnějších životních situací našich dětí: „Jak jsme byli nyní v Budějovicích, tak jsme ztratili někde Fandu (Fanda jde za dveře). Jak ho popíšeme policistům, aby nám Fandu zase našli?“ Některá témata jsou otevřená dramatizaci a děti jsou od psaných formulací osvobozeny (např. „Divadlo pro dvě chodidla“, „Jsme v talentové soutěži“). Děti tak mají možnost objevovat vlastní, zejména tělový výraz.

Samotné čtení poté probíhá v kroužku na koberci. Děti se učí poslouchat druhého, pokládat smysluplně doplňující otázky, samy za sebe odpovídat – v tomto smyslu se učí posluchačské a čtenářské sdělnosti.Čtení je rozděleno na dvě části (nejčastěji zpestřené písněmi), neboť je dokázáno, že zvláště mladší děti nejsou schopné udržet pozornost celou formální vyučovací jednotku, tedy 45minut.

Mladší žáci, kteří ještě neumějí psát, nejsou v tomto pojetí rozvíjení čtenářských a jazykových dovedností handicapovaní. O tématu hovoří ústně, přičemž si jako oporu pro své myšlenky nakreslí obrázek do sešitu, popřípadě mají nějaký artefakt (hračku, předmět). Učí se tak vyjadřovat autorsky před ostatními, poslouchat se, což je kvalitní základ v konstruktivistickém přístupu

Jelikož se na tyto hodiny připravují doma, pro co největší smysluplnost těchto setkání bychom vás rádi touto cestou poprosili o spolupráci.

Děti za své texty nejsou ve své podstatě nijak hodnoceny, neboť kritéria kvalitního textu se nedají vyjádřit kvantitativně známkou (např. Božena Němcová psala na jedničku, Alois Jirásek na dvojku?). Dostanou-li známku, je myšlena pouze jako motivační věc (ovšem soustavně se potvrzuje, že zážitek z těchto hodin motivuje sám o sobě a známka cvičení spíše mate).

Naším společným primárním úkolem zde, na 1. stupni ZŠ je VZBUDIT U DĚTÍ ZÁJEM A DŮVĚRU, že psát (a vůbec formulovat vlastní myšlenky před ostatními) mohou (dítě talentované se může stát spisovatelem, dítě bez zájmu a zklamané si může vztah k jazyku, literatuře a čtení vytvářet v bezpečném prostředí).

Žák, který tuto důvěru ve své schopnosti nemá, zpočátku tento typ slohu zřejmě vůbec nenapíše. Touto cestou prosíme o velkou trpělivost s dítětem, kterou si i my sami na sobě při našich hodinách testujeme. Pokud dítěti sloh napíšete a nadiktujete, zvládli jste zadání Vy, ale nikoliv dítě. Je to pro něj do budoucna jasná informace, že nedostačuje a Vás příště bude potřebovat. Ocitáte se pak v začarovaném kruhu, kdy (a nyní to berte s nadhledem) „kvůli učiteli, který si vymyslel zase nějakou ptákovinu“ se každý týden budete stresovat s tím, aby ratolest něco napsala a „učitel měl radost“.

O to ale vůbec nejde. „učitel nemá radost“, pokud je text „pěkný“, ale když ho dítě napíše samo, dostává tak jasnou informaci o své dostačivosti; stává se v procesu učení a tvorby autonomním –soběstačným. Pak to má cenu.

Jakpak na to? Zpočátku může být opravdu dítě nad papírem nešťastné, zvláště pokud si nevěří, že něco napsat samo může. Naším společným úkolem je ho povzbudit a dodat sebedůvěru. Zpočátku možná napíše tři věty, což je ohromné vzhledem k tomu, že dříve nenapsalo vůbec nic. Doporučujeme důrazně dítě netrápit nad papírem, ale „rozmluvit ho“ otázkami směřovanými k tématu, pokud možno úplně přirozeně. Ono něco zformuluje! Nedělejme si s tím zpočátku hlavu. Doporučujeme dítěti nevkládat do hlavy, v případě těchto textů, vlastní myšlenky. Například pokud mu v tématu „Kdybych byl na Marsu“ řeknete, že mimozemšťani jsou pitomost, kterou si vymysleli šílenci a neexistují, dítě to do slohu odpapouškuje, ale v rámci výše zmíněného mu to nic nedá, neboť jste mu téma uzavřeli. Důležité je, ho povzbudit, aby napsalo, co si myslí, klidně s opřením o Vaše názory, ovšem cílem není polemika na téma, jestli jsou mimozemšťané. Nám jde o literární, autorský, dítětem vymyšlený text, který nemusí odpovídat pravdě. Alois Jirásek také napsal O králi Ječmínkovi a J.R.R. Tolkien dokonce celý fiktivní svět.

Je třeba zmínit k budoucím vizím, že u pokročilých žáků se ale s tímto „volným psaním“ nespokojujeme. Budeme s vámi, rodiči, dále vést dialog a domluvíme se na postupu, jak co nejlépe naplňovat potencionality dětí v jejich jazykových schopnostech; zejména vhodným výběrem četby a témat k psaní autorských textů.

Snahou přece je, aby děti byly úspěšné, soběstačné a sebe-vědomé (vědomé samy sebou a vlastních kvalit), až opustí naší školu.

S pozdravem Vaši učitelé v petříkovské ZŠ.


Pozvání pro rodiče a přátele ZŠ PetříkovPřed vysvědčením – tedy v pondělí 29. června plánujeme společné posezení u ohýnku s kytarou. Jste všichni srdečně zváni! Kdo bude chtít, může s námi a dětmi poté přespat ve škole. Spaní ve škole si děti velmi oblíbily, je to krásný závěr školního roku. Ráno si dáme čaj, rozdáme vysvědčení a vzhůru na sluncem zalité prázdniny!

Letní kreativní řádění ve škole!

Nadcházející prázdniny se u nás ve škole chystají velké věci! Je totiž potřeba zrekonstruovat a připravit další třídu v prvním poschodí (tedy stávající družinu). A proč? Protože od září přivítáme nové prvňáčky…Moc se na ně těšíme a také chceme, aby se všem ve škole líbilo. Na poslední schůzce s rodiči a přáteli vzniklo mnoho nápadů a podnětů, za které jsme velmi rádi. Těšíme se, že interiér školy získá nový šmrncovní kabátek, ze kterého budeme mít všichni radost.Užíváme předprázdninové dny!

První horké dny, svěží zeleň i záplava květů jsou nepochybné známky toho, že se blíží léto a s ním i prázdniny…do žákovské se zapisují poslední známky, na vysvědčení pomalu schne inkoust a my se těšíme na poslední školní dny, které si užijeme společnými chvílemi v přírodě a na výletech. Po „velkém“ výletě, na kterém jsme navštívili nepříliš vzdálenou, ale velmi krásnou Hlubokou nad Vltavou, nás čekají výlety komornější, ale stejně hezké. Pokud počasí bude alespoň trochu přát našim plánům, chceme se s dětmi vydat na procházku do Jiříkova údolí nebo si zajezdit na kole kolem nádherných, v zeleni ukrytých Petříkovských rybníků.

Jak jsme slavili masopust
Letošní masopust je za námi a náležitě jsme si to všichni užili! Přestože počasí bylo poměrně mrazivé a zima nám místy zalézala pod čepice i kabáty, koledování bylo báječné.

Příprava na masopust, jen tak pro představu, není žádná legrace. Nejenže se musíte naučit tančit kolečko, které by mělo být kulaté, postava "rychtáře" musí umět masopustní koledování a veselé "vejskání" všech koledníků také nejde jen tak samo od sebe. K tomu připočtěte výrobu vlastních klobouků, tedy především desítek růžiček a je jasné, že masopust není jen tak lecjaká záležitost, ale velká akce, na kterou se těšíme a připravujeme ji týdny dopředu.

V pátek jsme vyrazili v devět hodin od školy, roztočili první kolečko panu starostovi, který nám udělil laskavé svolení, a pokračovali vzhůru na Těšínov. Po koledě u malebných jihočeských statků, kterých je na Těšínově nespočet, jsme přešli do Petříkova. Cestou nás místy zmáhala únava i zima, ale všechny děti, včetně těch nejmenších, projevily úžasnou houževnatost a nadšení pro věc. Energii na cestu nám dodalo výborné tradiční pohoštění, které těšínovští i petříkovští rozhodně neodbyli. Domů (tedy do školy) jsme dorazili v pět hodin odpoledne - unavení, ale šťastní.

Vykoledovali jsme spoustu dobrot i penízků do školní pokladničky a tak nezbývá než se těšit na školní výlety, na ktere díky koledě vyrazíme. Děti z petříkovské školy jsou zkrátka úžasné!MONTESSORI KOUTEK !!!

Protože se nám práce s Montessori pomůckami osvědčila, rozhodli jsme se jejich arzenál rozšířit a zřídit pro děti Montessori koutek. Koutek umístěný přímo ve třídě využíváme ve vyučovacích hodinách, děti mají k pomůckám neomezený přístup i o přestávkách. Moc rádi pracujeme například s perlovým počítadlem.
Projekt ŽIVOT STROMU

Pro školní rok 2014/2015 jsme se rozhodli vyhlásit školní projekt s názvem ŽIVOT STROMU. Společně si povídáme o tom, jak strom roste, jak se mění během života a co všechno může například takové několikasetleté dubisko za svůj život "potkat".
Sázení stromů

Zasadili jsme si na podzim u školy několik ovocných stromů - jabloní a hruštiček a jsme zvědaví, jak se stromkům bude dařit.


Líhneme!

I když do jara je ještě daleko, nemůžeme se dočkat, až zase začneme s prvním zpěvem ptáků líhnout kuřátka… a zatím vzpomínáme na loňské líhnutí. Jako již dvě předešlá jara jsme se i loni starali o líheň a líhli vlastní kuřátka. A nejen kuřátka - do líhně byli umístěni i indičtí běžci, ¨ divoké kachny, či slepice Aroukany, které snáší tyrkysová vajíčka. Ale pozor, náhodou se v naší líhni octla i vejce nandu pampových. Byli jsme velmi napnutí, zda se nám líhnutí tohoto exotického a vysoce specifického druhu podaří…a podařilo se! Přesně na vysvědčení se nám dostalo dárku v podobě malého "nandíka" - Vašíka.

Barevný podzim v Petříkově

První zářijový den letos parádně propršel, jak to často začátkem školního roku bývá. Nevěšeli jsme ale hlavy, déšť totiž skýtá tu výhodu, že po něm rostou houby, jak už tvrdí samo pořekadlo. A těch jsme si první školní týden opravdu užili. O houbách jsme se učili přímo při sběru a ovládli rozeznávání druhů, které jsme nacházeli, včetně popovídání o těch nejedlých a jedovatých. I ti nejmenší nacházeli překrásné pravé hřiby, úžasné červené křemenáče nebo vysoké bedly. Můžete se podívat, jaké krásné kousky jsme si odnášeli domů ve svých košíčcích!Více fotografií ve fotogalerii

Závěr školního roku 2013/2014

Líhneme co se dá…

Jako již dvě předešlá jara jsme se i letos starali o líheň a líhli vlastní kuřátka. A nejen kuřátka - do líhně byli umístěni i indičtí běžci, divoké kachny, či slepice Aroukany, která snáší tyrkysová vajíčka.


A jezdíme na výlety!

Výlet do Písku - Pohádková kovárna - Krokodýlí ZOO

Série skvělých výletů se rozjela zkraje června, kdy jsme se vydali na již tradiční školní výlet - tentokráte do Písku, Protivína a Pohádkové kovárny. V Písku jsme se prošli po Kamenném mostě, obdivovali malebné uličky krásného města, děti vystoupaly na věž kostela Narození Panny Marie, ale především jsme navštívili Prácheňské muzeum.

Muzeum nás doslova nadchlo, dalo by se zde trávit opravdu mnoho času, každý si zde přišel na své - od malých po největší účastníky výletu. Cestou z Písku do Protivína jsme si ovšem udělali malou zastávku do Pohádkové kovárny v Selibově. Zde jsme se mohli na chvilku zasnít a zažít malou exkurzi do říše pohádek…účastnit se čertovské svatby, podívat se, jak bydlí vodníci a mnoho dalšího. Především menší děti byly nadšené. Velkou tečkou za výletem na závěr byla Krokodýlí ZOO, ve které bylo nepřeberné množství obrovských i menších ještěrů, kteří na nás zadumaně (a leckdy nám přišlo, že i trochu naštvaně) hleděli přes sklo terárií.
Bubnování pro děti v Haarbachu

Jako novou hudební zkušenost můžou děti naší ZŠ uvést bubnování na africké bubny, za kterým jsme vyrazili do rakouského Haarbachu. Pod vedením pravého Afričana, který si hudební dovednost přivezl ze své vlasti jsme se naučili základní typy bubnovací techniky a vyzkoušeli si několik rytmů. Dobrovolníci si mohli vyzkoušet africké tance za rytmu bubnů.

Bubnování ale nebylo vše, co jsme na výletě dělali. Tématika, která se vinula workshopy, bylo spojení se zemí a její vyjádření jednoduchými uměleckými technikami. Děti malovaly na obrovské společné plátno, kde vznikalo originální umělecké dílo za použití pouze přírodních materiálů a vymodelovaly si hliněné výrobky, které si odvezly domů.Koncert Adama Mišíka

Protože hudby není nikdy dost, vyrazili jsme si také na koncert. Tentokráte se ¨ nejednalo o typický "výchovný koncert", nýbrž příjemné svěží překvapení v podobě ¨ mladé kapely s ústředním zpěvákem Adamem Mišíkem.

Ano, je to syn toho Mišíka, kterého známe spíše my, kterým je víc než 15. Změna žánru i moderní pojetí byly příjemnou obměnou tradičních dětských koncertů a doufáme, že si jej děti užily.

Cesta kolem světa na Otáčivém hledišti Český Krumlov

A divadlo? To myslíme, bylo letos parádní. Nejen, že jsme se mohli trochu zatočit na otáčivém hledišti, ale především nás strhla akce a humor akční komedie, kterou jsme měli možnost shlédnout.

Bohužel nezbyl čas projít si nádherný zámecký part i město jako takové…ale alespoň máme tip napříště, co říkáte?

Odkaz na webovou stránku hry Cesta kolem světa je tady

Jaro 2013/2014

Líhnu, líhneš, líhneme!


Jaro školního roku je pro nás ve znamení projektu Líhnutí kuřátek. Letošní líhnutí přináší poměrně velkou úspěšnost, každé z dětí už mělo možnost odnést si domů kuřátka z vlastních vajíček, na jejichž vylíhnutí se samy přičinily pravidelnou péči. Naučily se rozpoznávat, jaké procesy se odehrávají ve vajíčku během zrání zárodku – jednotlivá stádia jsme pozorovali během provádění prosvětlování klasickou žárovkou a stínítkem, které poodhalilo, jak se zárodek ve vajíčku vyvíjí.

V květnu očekáváme líhnutí kachniček a indických běžců, jejichž mláďátka jsou obzvláště kouzelná.


Montessori pomůcky


Montessori pomůcky poskytují skvělou základnu pro to, aby si děti samy osvojily poznatky, které poté využijí při vyučování a především v praktickém životě. Práce s nimi je spíše hrou a děti baví. Máme radost z našich nových pomůcek a rádi je využíváme.


Více o Montessori...

Vlastní žampiony


S dětmi jsme se rozhodli vypěstovat si ve škole vlastní žampiony. Pravidelné zalévání se nám vyplatilo, kdo chtěl, mohl si houby odnést domů třeba do polévky.
Výlet do Jihočeské vědecké knihovny


Na jaře jsme společně se ZŠ Olešnice vyrazili do oddělení dětských knih pobočky JVK Na Sadech, aby si děti měly možnost prohlédnout, jak to ve velké knihovně vypadá a funguje. Prolistovat si knihy a nabrat inspiraci ke čtení.

Giganti doby ledové


Abychom si lépe představili, jaká zvířata obývala naši Zemi v dávné minulosti, jeli jsme se podívat na českobudějovické výstaviště na akci Giganti doby ledové. Zde se děti naší školy spolu s dětmi z mateřské školky Žár mohly vyfotit s mamutem, šáhnout si na zuby šavlozubému tygru nebo obdivovat majestátnost jednorohého nosorožce či veledaňka.

Dětský masopust


Před začátkem postního období jsme zorganizovali již tradičního dětský masopust v Petříkově i na Těšínově. Děti se pečlivě připravovaly na roztočení „kolečka“ a správnou koledu. Bylo také třeba vytvořit nové masopustní čepice zdobené krásnými papírovými růžemi, které jsme si také vyrobili sami. Letošní počasí během masopustního koledování mělo k třeskutým mrazům daleko, což nás velmi potěšilo, ale i tak se jednalo o náročný den, který ovšem děti zvládly na jedničku. Svojí koledou děti potěšily a zároveň si vykoledovaly spoustu dobrot i příspěvky na školní kratochvíle.

Podzim školního roku 2013/2014

Školní rok jsme společně přivítali a prvně se ve škole sešli 2. září s posilou dvou nových žáčků prvního ročníku. V prvním školním týdnu jsme využili pěkného počasí a vyrazili k rybníku Čerňák opékat špekáčky a chytat ryby. Úlovek sice nebyl valný, ale protože počasí ještě přálo, užili jsme si to. Podzim byl vůbec pěkný, dlouho vydrželo sluníčko, petříkovské rybníky se po ránu koupaly v mlze a nechaly se za rozbřesku budit tlumenými paprsky – ¨ zkrátka doba jako stvořená k procházkám.

Jednoho takového mlhavého rána se lovil rybník Blatec, u toho jsme nemohli chybět. Udělali jsme si krátký výlet, abychom se koukli, zda úlovek stojí za to. Aby ale nezůstalo jen u domácích výletů, vyrazili jsme se také podívat na hráz rybníka Žáru, kde jsme se procházeli spolu s dětmi z žárské školky, ¨ kterou jsme také navštívili. U Žáru jsme viděli nejrůznější druhy ryb – kromě tradičních ryb také jesetera a albíny.RYBÁŘSKÝ KROUŽEK


Výlet do Třeboně
V rámci rybářského kroužku při sdružení Čerňák jsme vyrazili do Třeboně, abychom viděli, jak to funguje v rybích sádkách. Výlet to byl moc zajímavý, podívali jsme se, jak to v rybářství chodí a dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací.
Povídání o rybách

A pokud nejdou děti za rybami, musí ryby za dětmi. Jednoho dne se ve školní tělocvičně objevil kapr. Mohli jsme se na něj pořádně podívat, možná ho i pohladit a k tomu si poslechnout odborný výklad, jak to s kapry a rybami vůbec chodí.

Dále jsme se dozvěděli něco o štikách a vodních dravcích a mohli jsme si sáhnout na štičí zoubky a přesvědčit se, že jsou opravdu parádně ostré. Děkujeme za hezkou praktickou přednášku.Moštování v Borovanech a povídání o starých odrůdách stromů


V období zrání jablek jsme se vydali do Borovan, kde se v zámecké zahradě konala přednáška o starých druzích ovocných stromů, viděli jsme na vlastní oči, jak se vyrábí domácí mošt a mohli jej také ochutnat.

VÝLETY „ZA KULTUROU“


Divadlo pro děti v Olešnici

Nebyli jsme ale jenom v přírodě, naše kroky nás zavedly i trochu, jak se říká „mezi lidi“. V říjnu jsme se z plna hrdla zasmáli při divadelním představení, které jsme shlédli ve škole v Olešnici spolu s dětmi ze školy i školky. Představení vyprávělo o zloději slepic a o tom, jak ho farmář s pomocí zvířátek dopadl. Musím říci, že bylo opravdu velmi veselé.

Festival dětských knih v Jihočeské vědecké knihovně

¨

Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích letos zorganizovala výbornou akci„ Festival dětských knih“, na které jsme nemohli chybět. Děti se mohly podívat, jak to v knihovně chodí a prolistovat si časopisy. Ve vyšších patrech knihovny byla zábavná stanoviště s velmi rozličnou tematikou. Svůj „stánek“ zde měly Lesy České republiky, kde jsme si mohli ověřit svoje znalosti o lesních zvířátcích, nebo si vyzkoušet, jaké je to být cukrářem a vymodelovat si vlastní cukrovinku u stanoviště s cukrovinkami. Od jihočeských spisovatelů jsme si odvezli dvě knížky o vílách a vodnících, abychom měli co „louskat“ také ve škole o přestávce.


Copyright ZŠ Petříkov 2015©